ab04

ماشین ابزار زنی اتوماتیک

این ماشین یک محصول جدید پیشرفته می باشد، که دارای قابلیت های تغییر سرعت به صورت فرکانسی می باشد.

  • توضیحات

توضیحات

این ماشین یک محصول جدید پیشرفته می باشد، که دارای قابلیت های تغییر سرعت به صورت فرکانسی می باشد.

موتور اصلی این دستگاه می تواند تا سرعت 90 درجه بنا به درخواست اپراتور تغییر کند. از مشخصات این دستگاه دقت و ظرافت بالا و بهره وری زیاد می باشد که حتی می تواند بر روی قطعات مختلف سنگ با لبه های ناهموار کار کند.

این دستگاه با استفاده از سیستم غلتک شناور در روغن که باعث دقت بالا در تولید و همچنین متناسب با سیستم تنظیم سرعتی فرکانسی ، طراحی شده است.